Online обучение по английски за българи: граматика, уроци, тестове, речник, за децата, препратки.
Четвърто издание на "Българска реч : Учебник за практически занятия с напреднали", Велико Търново, 1999, на Кирил Цанков.
Езикови, психологически и тестове за работа с интернет.
Лекционен курс на Марина Бурова, СУ "Св. Кл. Охридски". Тест и препратки към дисциплината.
Дистанционно-задочно обучение за България. Онлайн библиотека.
Материали в помощ на студенти и докторанти, разработени от Русенски университет "Ангел Кънчев".
Софтуер за дистанционно обучение.
Интегрален Университетски център към СУ "Св. Климент Охридски" за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене.
Системи за дистанционно обучение, статии за електронното образование.