1. Начално образование (23)
  2. Средно образовние (60)
  3. Висше образование (70)
  4. Образование по изкуства (70)
  5. Професионално образование (22)
  6. Езиково обучение (59)
  7. Компютърно обучение (74)
  8. Дистанционно обучение (33)
  9. Услуги (47)
Виртуален ресурсен център с полезни материали за учители, ученици, родители и професионалисти, работещи с деца.
Платформа за достъп до най-добрите преподаватели от всяка част на страната, по всяко време.
Класация за позитивна промяна в образователната система.
Място за обмен и споделяне на информация за всичко, което вълнува любопитни и будни хора с общи интереси.
Сдружение на българите с опит и образование в чужбина. Насърчава и подпомага млади студенти и ученици да придобият опит в чужбина и да го използват за България.
Информация за всички образователни заведения на територията на Република България.
Онлайн платформа за обмяна на опит, раждане на иновативни идеи и разработване на проекти по различни обществени казуси, които да допринасят за положителната промяна в България.
Проек за създаване на центрове за подготовка и преквалификация на учители за прилагане на изследователския подход при обучението по математика и природни науки.
Виртуален център за приобщаващо образование. Предоставя информация и ресурси за подкрепа на деца със специфични обучителни трудности.
Статии, книги и други ресурси в помощ на семействата, обучаващи своите деца в домовете си.