1. Начално образование (25)
  2. Средно образовние (64)
  3. Висше образование (75)
  4. Образование по изкуства (73)
  5. Професионално образование (25)
  6. Езиково обучение (66)
  7. Компютърно обучение (80)
  8. Дистанционно обучение (36)
  9. Услуги (51)
Училище за идеи и платформа за набиране на бевъзмездна подкрепа.
Зона за свободно споделени ресурси, опит и добри практики на младите хора в България.
Център за обучение. Дава на учениците си практически умения за ефективно учене, убедително общуване, мотивация и лидерство.
Справочен и новинарски сайт за образование.
Информация за български учебни заведения, кандидатстудентски и езикови курсове, обучение в чужбина, новини за образованието. Търсене по градове и държави.
Разработки на български ученици и студенти, свързани с образованието.
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование.
Портал към информация за хиляди специалисти - учители, треньори, детски психолози, детегледачки и училища и школи.
Платформа с множество интегрирани модули в помощ на образованието. Дигитална трансформация на училищата в България.
Школа по български език и литература на д-р Весела Кръстева. Издателство за учебна и учебно-помощна литература.
Работи за развиване на дигитално-медийната грамотност в българските училища още от начален курс.
Онлайн платформа, в която децата отговарят на въпроси за прочетени книги.
Кафе-книжарница и културен център. Място за книги, култура и изкуства.
Справочник на българските училища и университети.
База за развитието на младите хора, тяхното мнение, познание, умения, идеи, индивидуални и общи начинания, групи и организации.
Насърчава справянето с комунистическото минало в България, използвайки методи на исторически диалог и гражданско образование и осигурява обучение, обмен на знания и опит между страните в преход към демокрация в Европа и Северна Африка.
Форум за популярна наука. Промотира принципите на научното мислене и различни научни теми на достъпен за всеки език.
Бъдители имат за цел да подпомогнат образователния процес на студенти, ученици и личности от всякаква възраст, мотивирайки и ориентирайки ги за професионалния живот.