1. Начално образование (25)
  2. Средно образовние (64)
  3. Висше образование (75)
  4. Образование по изкуства (73)
  5. Професионално образование (25)
  6. Езиково обучение (66)
  7. Компютърно обучение (80)
  8. Дистанционно обучение (36)
  9. Услуги (51)
Портал към информация за хиляди специалисти - учители, треньори, детски психолози, детегледачки и училища и школи.
Платформа с множество интегрирани модули в помощ на образованието. Дигитална трансформация на училищата в България.
Работи за развиване на дигитално-медийната грамотност в българските училища още от начален курс.
Онлайн платформа, в която децата отговарят на въпроси за прочетени книги.
Кафе-книжарница и културен център. Място за книги, култура и изкуства.
Справочник на българските училища и университети.
Насърчава справянето с комунистическото минало в България, използвайки методи на исторически диалог и гражданско образование и осигурява обучение, обмен на знания и опит между страните в преход към демокрация в Европа и Северна Африка.
Форум за популярна наука. Промотира принципите на научното мислене и различни научни теми на достъпен за всеки език.
Виртуален ресурсен център с полезни материали за учители, ученици, родители и професионалисти, работещи с деца.
Класация за позитивна промяна в образователната система.
Място за обмен и споделяне на информация за всичко, което вълнува любопитни и будни хора с общи интереси.
Сдружение на българите с опит и образование в чужбина. Насърчава и подпомага млади студенти и ученици да придобият опит в чужбина и да го използват за България.
Онлайн платформа за обмяна на опит, раждане на иновативни идеи и разработване на проекти по различни обществени казуси, които да допринасят за положителната промяна в България.
Виртуален център за приобщаващо образование. Предоставя информация и ресурси за подкрепа на деца със специфични обучителни трудности.
Платформа за създаване на демократични и други училища, алтернативни на държавните. Световен опит.
Школи и семинари за демократична просвета.
Научно-популярни филми в различни области на знанието.
Онлайн читателски дневник за прочетеното през ваканцията. Списъци със задължителна и незадължителна литература по класове.