1. Начално образование (25)
  2. Средно образовние (64)
  3. Висше образование (73)
  4. Образование по изкуства (73)
  5. Професионално образование (26)
  6. Езиково обучение (66)
  7. Компютърно обучение (80)
  8. Дистанционно обучение (37)
  9. Услуги (51)
Всичко за стенографията - изкуството да се пише бързо и съкратено.
Учебни помагала за ученици и учители, възможност за публикуване на материали и за обмен на добри практики.
Материали за обучение и самоподготовка, ориентирани към учащи се от всички възрасти.
Разработки на български ученици и студенти, свързани с образованието.
Българският сайт за математика. Състезания, игри, олимпиади. Форуми за алгебра, геометрия, изпити и тестове, висша математика и информатика.
Научно-популярни филми в различни области на знанието.
Учебен център за средно образование. Актуална информация. Онлайн курсове.
Информация за над 5000 училища, колежи, университети и езикови програми от цял свят.
Онлайн читателски дневник за прочетеното през ваканцията. Списъци със задължителна и незадължителна литература по класове.
Сайт за хората, с които нацията ни се съизмерва.
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Софтуерен продукт за нуждите на училищната администрация. Новини, въпроси и отговори относно работа със софтуера, инструкции за инсталация и въвеждане на данни, информация за отделни модули.
Информация за български учебни заведения, кандидатстудентски и езикови курсове, обучение в чужбина, новини за образованието. Търсене по градове и държави.
Календар на курсове, обучения, семинари и конференции.
Място за дискусии по проблеми, свързани с образованието и възпитанието на подрастващите.
Портал за образование и наука.
Библиография и публикации на автора в областите: педагогика, психология, образование, социология, образователен мениджмънт и др.
Център за обучение. Дава на учениците си практически умения за ефективно учене, убедително общуване, мотивация и лидерство.
Справочен и новинарски сайт за образование.