1. Начално образование (27)
  2. Средно образовние (68)
  3. Висше образование (78)
  4. Образование по изкуства (75)
  5. Професионално образование (28)
  6. Езиково обучение (67)
  7. Компютърно обучение (89)
  8. Дистанционно обучение (39)
  9. Услуги (53)
Тренировка за ума чрез математически, логически, програмистки и други задачи.
Всичко за стенографията - изкуството да се пише бързо и съкратено.
Учебни помагала за ученици и учители, възможност за публикуване на материали и за обмен на добри практики.
Материали за обучение и самоподготовка, ориентирани към учащи се от всички възрасти.
Разработки на български ученици и студенти, свързани с образованието.
Българският сайт за математика. Състезания, игри, олимпиади. Форуми за алгебра, геометрия, изпити и тестове, висша математика и информатика.
Информация за над 5000 училища, колежи, университети и езикови програми от цял свят.
Учебен център за средно образование. Актуална информация. Онлайн курсове.
Информация за български учебни заведения, кандидатстудентски и езикови курсове, обучение в чужбина, новини за образованието. Търсене по градове и държави.
Сайт за хората, с които нацията ни се съизмерва.
Място за дискусии по проблеми, свързани с образованието и възпитанието на подрастващите.
Онлайн читателски дневник за прочетеното през ваканцията. Списъци със задължителна и незадължителна литература по класове.