1. Начално образование (23)
  2. Средно образовние (62)
  3. Висше образование (66)
  4. Образование по изкуства (70)
  5. Професионално образование (22)
  6. Езиково обучение (57)
  7. Компютърно обучение (73)
  8. Дистанционно обучение (33)
  9. Услуги (49)
Онлайн курсове, управлявани от вас: Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение, взаимодействащо с обучаемия, подпомагано от преподавател и достъпно в максимално удобен вид от различни устройства.
Платформа за достъп до най-добрите преподаватели от всяка част на страната, по всяко време.
Образователен портал: информация за учебни заведения, за актуална нормативна база в областта на образованието.
Платформа на училищата в Европа, даваща възможност за сътрудничество между учители и ученици. Представя образователно съдържание.
Кафе-книжарница и културен център. Място за книги, култура и изкуства.
Нов вариант на популярните тестове за интелигентност.
Българският сайт за математика. Състезания, игри, олимпиади. Форуми за алгебра, геометрия, изпити и тестове, висша математика и информатика.
Метачетенето е образователна игра-ускорител, основаваща се на сугестопедията и служеща като платформа за личностно и бизнес развитие.
Новини и статии в областта на образованието, информация за състезания и олимпиади.
Виртуален център за приобщаващо образование. Предоставя информация и ресурси за подкрепа на деца със специфични обучителни трудности.
Образователен портал. Образователна реформа и добри практики.
Форум за популярна наука. Промотира принципите на научното мислене и различни научни теми на достъпен за всеки език.
Платформа с множество интегрирани модули в помощ на образованието. Дигитална трансформация на училищата в България.