1. Начално образование (27)
  2. Средно образовние (66)
  3. Висше образование (75)
  4. Образование по изкуства (74)
  5. Професионално образование (26)
  6. Езиково обучение (67)
  7. Компютърно обучение (88)
  8. Дистанционно обучение (38)
  9. Услуги (53)
Платформа за създаване на демократични и други училища, алтернативни на държавните. Световен опит.
Статии, представящи различни научни теории в областта на точните и природните науки.
Памет за терора и диктатурата в България. В помощ на учениците, студентите и преподавателите по история. С богат документален материал за историята на България през периода 1918-1989 г.
Българската история - личности, събития, места, интервюта.
Проект за интеграция на ромските деца и ученици чрез създаване на условия за равен достъп до качествено образование.
Метачетенето е образователна игра-ускорител, основаваща се на сугестопедията и служеща като платформа за личностно и бизнес развитие.
Училище за идеи и платформа за набиране на бевъзмездна подкрепа.
Школи и семинари за демократична просвета.
Образователна телевизия за цялото семейство.
Тестови и учебен център, специализиран в разработване на тестове за българското образование, квалификацията на учителите и обучението на ученици.