1. Начално образование (23)
  2. Средно образовние (60)
  3. Висше образование (71)
  4. Образование по изкуства (70)
  5. Професионално образование (22)
  6. Езиково обучение (59)
  7. Компютърно обучение (74)
  8. Дистанционно обучение (33)
  9. Услуги (47)
Платформа на училищата в Европа, даваща възможност за сътрудничество между учители и ученици. Представя образователно съдържание.
Международна, регионална и национална стипендиантска програма, подкрепяща младите жени в тяхната научна кариера.
Новини и статии в областта на образованието, информация за състезания и олимпиади.
Техники и методи и лесни практични съвети за скоростно учене.
Образователен портал. Образователна реформа и добри практики.
Забавно и сериозно за природа, древни цивилизации и забележителни личности, мистерии и загадки, технологични посижения и изкуства.
Инициатива на Национален музей "Земята и хората" в помощ на обучението по геология и минералогия по един забавен начин.
Платформа за създаване на демократични и други училища, алтернативни на държавните. Световен опит.
Статии, представящи различни научни теории в областта на точните и природните науки.
Българската история - личности, събития, места, интервюта.