1. Начално образование (25)
  2. Средно образовние (64)
  3. Висше образование (74)
  4. Образование по изкуства (73)
  5. Професионално образование (26)
  6. Езиково обучение (66)
  7. Компютърно обучение (80)
  8. Дистанционно обучение (37)
  9. Услуги (52)
Материали за обучение и самоподготовка, ориентирани към учащи се от всички възрасти.
Доброволна организация, чиято цел е да повишава образованието, професионалната подготовка, култура и информираност на населението.
Информация за над 5000 училища, колежи, университети и езикови програми от цял свят.
Курсове за кандидатстване след 7-ми клас, кандидат-студентски курсове, езиково обучение за деца и възрастни.
Учебен център за средно образование. Актуална информация. Онлайн курсове.
Организира, консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на труда и човешките ресурси в България.
Българският сайт за математика. Състезания, игри, олимпиади. Форуми за алгебра, геометрия, изпити и тестове, висша математика и информатика.
Общообразователен портал.
Всичко за стенографията - изкуството да се пише бързо и съкратено.
Учебни помагала за ученици и учители, възможност за публикуване на материали и за обмен на добри практики.