1. Начално образование (24)
  2. Средно образовние (64)
  3. Висше образование (73)
  4. Образование по изкуства (73)
  5. Професионално образование (26)
  6. Езиково обучение (66)
  7. Компютърно обучение (80)
  8. Дистанционно обучение (37)
  9. Услуги (51)
Научно-популярни филми в различни области на знанието.
Специализирана агенция за консултации в областта на образованието в чужбина.
Зона за свободно споделени ресурси, опит и добри практики на младите хора в България.
Новини в сферата на образованието - конкурси, стипендии, стажове, образование в чужбина, справочници и полезни връзки.
Информационен портал за образованието в България и по света. Представя и архив на сп. "Образование".
Софтуерен продукт за нуждите на училищната администрация. Новини, въпроси и отговори относно работа със софтуера, инструкции за инсталация и въвеждане на данни, информация за отделни модули.
Информация за различни уъркшопове, семинари, конференции и събития в областта на образованието в България и по света.
Онлайн читателски дневник за прочетеното през ваканцията. Списъци със задължителна и незадължителна литература по класове.
За подобряване на качеството на обучение чрез иновативно приложение на дигиталните технологии.
Информация за най-важните събития от човешката история, станали на този ден в миналото.