1. Начално образование (27)
  2. Средно образовние (68)
  3. Висше образование (78)
  4. Образование по изкуства (75)
  5. Професионално образование (28)
  6. Езиково обучение (68)
  7. Компютърно обучение (89)
  8. Дистанционно обучение (39)
  9. Услуги (53)
Информационен портал за образованието в България и по света. Представя и архив на сп. "Образование".
Софтуерен продукт за нуждите на училищната администрация. Новини, въпроси и отговори относно работа със софтуера, инструкции за инсталация и въвеждане на данни, информация за отделни модули.
Най-големите изобретения, публикувани на едно място.
Информация за различни уъркшопове, семинари, конференции и събития в областта на образованието в България и по света.
Онлайн читателски дневник за прочетеното през ваканцията. Списъци със задължителна и незадължителна литература по класове.
Информация за държавите и зависимите територии на картата на света. Данни за жителите, икономиката и историята на всички държави на земята.
За подобряване на качеството на обучение чрез иновативно приложение на дигиталните технологии.
Информация за най-важните събития от човешката история, станали на този ден в миналото.
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Месечно издание за образование у нас и в чужбина.