1. Начално образование (23)
  2. Средно образовние (64)
  3. Висше образование (72)
  4. Образование по изкуства (71)
  5. Професионално образование (26)
  6. Езиково обучение (66)
  7. Компютърно обучение (75)
  8. Дистанционно обучение (37)
  9. Услуги (48)
Образователна телевизия за цялото семейство.
Тестови и учебен център, специализиран в разработване на тестове за българското образование, квалификацията на учителите и обучението на ученици.
Научно-популярни филми в различни области на знанието.
Специализирана агенция за консултации в областта на образованието в чужбина.
Зона за свободно споделени ресурси, опит и добри практики на младите хора в България.
Новини в сферата на образованието - конкурси, стипендии, стажове, образование в чужбина, справочници и полезни връзки.
Информационен портал за образованието в България и по света. Представя и архив на сп. "Образование".
Софтуерен продукт за нуждите на училищната администрация. Новини, въпроси и отговори относно работа със софтуера, инструкции за инсталация и въвеждане на данни, информация за отделни модули.
Онлайн читателски дневник за прочетеното през ваканцията. Списъци със задължителна и незадължителна литература по класове.
За подобряване на качеството на обучение чрез иновативно приложение на дигиталните технологии.