Последно добавени

Клуб на писателите криминалисти.
Литературен изследовател, критик и есеист, университетски преподавател, преводач, издател.
Безплатни електронни книги.
Списание за изкуства и литература.

Партньори

Психологично консултиране със Светослав Кирилов.
Виртуален проект с информация от православния свят извън България и представяне на българското православие на чуждестранния читател. Среща на православните българи, живеещи в родината си и извън нея.
Местна църква в Монреал на българските евангелски християни. Библиотека с книги в pdf.

Препоръчани

Ежегоден фестивал и книжно изложение на арт книги, независими художествени издания и експериментални книжни форми.
Откъси от книгите на Пип Волант. Информация за предстоящи заглавия. Форум.
Учебник по български език за деца на българи, живеещи в чужбина. Материалът е съобразен с изискванията за начална образователна степен.