Последно добавени

Издателство, изцяло посветено на жените.
Фондация. Разработва проекти в градска среда и презентира съвременни концептуални артисти, творящи в публичното пространство.
Списание за езикознание и езикова култура.
Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.
Годишник за сравнително литературознание и балканистика.

Партньори

Проза и публицистика от Георги-Момчил Попов. Фотогалерии. Спомени и документи от стари софийски фамилии.
Рисувани дървени и порцеланови шноли, бижута, чанти, пана, декоративни съдове и картини от Детелина Тихолова.
Биографични бележки, издадени книги, интервюта, репортажи, творби.

Препоръчани

История на занаята, информация за технологията, галерия с изделия от плъст.
Английско-български речник.
Проект за дигитализация на ръкописите и старопечатните книги от Рилския манастир.