Изложба на художника Недялко Иванов-Нечо.
Изобразително изкуство, кино, мода.
Художник, галерия.
Скулптура, графика, рисунки.
Художник маринист, галерия.
Художник маринист. Антология на поезията за морето.
Художник, галерия. Живопис, скици, дизайн.
Художник, галерия. Живопис, скулптура.