Скулптор. Малка пластика, портрети и монументални творби от бронз, дърво и мрамор.
Скулптури от стъкло.
Галерия художествен метал. Метална пластика, гравиране върху метал.
Художник. Галерия скулптура, акварели, колажи и компютърна графика.
Художник. Галерия живопис, колаж, скулптура, компютърна графика, графичен дизайн.
Авторска живопис и скулптура.
Художник, галерия. Биографични данни. Икони, скулптура, стъкло, метал, керамика, живопис...