Илюстрации от Ралица Велева.
Ботанически илюстрации от Марияна Николаева Пашева.
Дивата природа в илюстрации от Велизар Симеоновски.
Платформа, представяща българските илюстратори и художници, работещи в сферата на книжната графика.
Интериорен дизайн и проектиране от Ралица Запрянова.
Ателие за професионален, сценичен, арт грим.
Студио за дизайн, предпечат и илюстрация.
Празник на шрифта, калиграфията и типографията. Обединява открити публични събития, даващи възможност на хората, които се интересуват от темата, да се срещат, да представят и обсъждат своята работа.
Креативни идеи за архитектура, 3D моделиране, интериорен и екстериорен дизайн и изкуство.
Платформа, представяща творби и творци от различни изкуства.