Платформа за българско кино и тетър.
Мюзикъл на Американски университет - Благоевград и младежкия оркестър "Levon Manukyan Collegium Musicum".
Спектакъл на Университетския театър към НБУ по драматургия на Александър Мануилов.
Театрален разказ от и за редките видове в природата и обществото.
Дневник на целия репетиционен процес на спектакъла "твояЗАвинаги", създаден по новелата на Мария Станкова "Мрежата".
Пиеса на Франк Ведекинд в Младежкия театър - София
Есенен международен театрален фестивал.
Официален сайт на театъра. Информация за програмата, репертоара, спектаклите, актьорите.
Информация за света на българския театър.
Репертоар, програма и сцени. Онлайн театър. Международен фестивал Друмеви театрални празници.
Състав, репертоар, програма, премиери. Информация за Национален фестивал на малките театрални форми, Враца'07.
Страница на театъра с програма и информация за спектаклите.