Спомени в слово и фотографии от Народната република.
Дигитално хранилище за публикуване на българско културно наследство.
Материали върху древната история на България.
Фотоархивът включва фотографии на значими лица, места и събития от българската история и култура.
Мултимедиен модел на находки от земите на Трибалите и тракийското културно-историческо наследство на Северозападния регион на България.
Дигитално хранилище за публикуване на българско културно наследство в интернет.
Колекция от книги, вестници и списания на спортна тема, излизали от 1895 до 1945 г.
Представя подбрани автентични фотографии от края на XIX и първата половина на XX век.
Колекция от снимки, подредени хронологично (1800-2010 г.) и тематично (места, бит и култура, личности, военни, комити, спорт, неизвестни, колекции, лични).
Нумизматика. Описания на различни видове монети от колекция.
История на часовниците през вековете.