Преводи на старогръцка литература, статии и речник.
Интервюта, библиотека с произведения на автора и книги за него, форум, семинари и упражнения.