1. Автори (2)
Международен институт по антропология в Salt Lake City, Utah, USA, ръководен от Лолита Николова.
Блог-проект, целящ мащабизиране на културните съзнания с оглед на тяхното по-цялостно разбиране.
История, култура и религия на Древния Изток.
Литературен историк и теоретик. Новини, статии, рецензии, курсове, информация за издадени книги.