Наръчник на преводача - книги и статии по теория и критика на превода.
Международна фирма за преводи, специализирана в превода на документи. Блог.