Издателство, специализирано в областта на маркетинга, мениджмънта, финансите, социалните науки и пр. Книжарница.
Книжарница и издателство за научна литература със седалища в София и Москва.
Книжарница за учебници и учебни помагала.
Образователна фондация. Гражданско образование. Книжарница.
Книжарница за медицинска литература.
Книжарница за исторически, археологически и под. издания. Каталог към сайтове и материали по темата.
Специализирана за учебници, помагала, учебни и канцеларски материали, спортни стоки, детски играчки и средства за презентиране.
Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература.
Книжарница за езотерична литература, продажба на електронни книги от П. Дънов, П. Димков и Ел. Блаватска в pdf формат.
Интернет книжарница за литература на английски език.