1. Стари и антикварни книги (44)
  2. Специализирани книжарници (115)
Книжарница за български и чужди издания, в която потребителите сами предлагат и продават книгите си. Художествена, антикварна и специализирана литература.
Търговия с книги и книжарски стоки. Издава и разпространява безплатно периодичното издание "Книгите днес".
Издателство и печатница. Онлайн продажба на книги.
Книжарница на изд. "Хермес".
Книгите на изд. "Балкани" в електронен формат: поръчки с SMS.
Книжарница за нови книги, в която се споделят важни заглавия и добри издателски практики.
Българска книжарница във Виена.
Книжарница за нови и използвани книги.
Онлайн книжарница за доставка на книги на български език във Великбритания.
Кафе-книжарница и културен център. Място за книги, култура и изкуства.
Българска книжарница и библиотека в Лондон.
Издава тематично и жанрово разнообразна българска и преводна литература.
Предлага книги и ръчно изработени, шити или рисувани книжни аксесоари.
Книжарница за нови, стари и антикварни книги.