Блог, представящ всички книги и персонажи на Тери Пратчет, издадени на български език, с кратка анотация и описание.
Блог за книги на студенти по книгоиздаване, ФЖМК.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Блог на доц. Веселина Вълканова за графичен дизайн и типография, медии и фотожурналистика.
Блог на доц. Веселина Вълканова за дизайн на книгата и типография.
Всичко за книгата. Блог на студенти от специалност "Книгоиздаване" на СУ "Св. Кл. Охридски", випуск 2011.
Представяне на нови книги на книжния пазар.
Блог за книгоиздаване: рецензии, интервюта, статии за книги.