Дискусионен форум на All.bg.
Издание за обединяване на евангелските църкви. Предлага статии, новини, история, абонамент.
Вестник за култура и изкуство.
Вестник за хумор и сатира.
Седмичник за хумор и сатира.
Предлага информация за предстоящи и минали събития, статии, анкети, дискусии, свързани с образованието, науката, културата и изкуството.
Академично информационно издание на Филологическия факултет при ЮЗУ "Н. Рилски".
Издание на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ).
Седмичник за литература и култура, арт борса, online книги на издателство ПАН-ВТ, Велико Търново.
Седмично издание за литература.