Телевизионно предаване за християнския живот, етика и вяра по тв "Европа".
Християнско сдружение, асоцииран член на Евангелски алианс.
Предаване на БНТ за кино.
Блок-програма за документални филми и видеорепортажи за изкуство, история, фолклор, природа и спорт.
Продукции на БНТ, вкл. предавания за култура.
Стотици български и чужди тв програми, подредени по жанр.
Телевизия на Църквата на адвентистите от седмия ден в България.
Библиотека, проповеди, галерия, Пловдивска православна телевизия.
Телевизия за българска фолклорна музика и традиции.
Телевизия за българска народна музика от различните фолклорни области.