Сайт на Борис Балкх за окултна езотерика, конспирации и алхимия.
Астрология, карма и езотерика.
Колекция от средновековни ръкописи, първопечатни и старопечатни книги, стари и нови български книги, списания и вестници - близо 4 000 фототипно представени издания (X-XXI в.).
Издателство и електронна книжарница за разпространение книгите на Ширинан за духовно просветление и развитие.
Книжарница за езотерична и духовна литература, както и за реквизити за радиестезия, суджок, ароматерапия, астро-обучения и др.
Духовно движение. Библиотека с книги на Анастасия Нових, статии, артефакти.
Основаването на Новата Религия - Духовната Мирова Вълна на Мъдростта. Ваклуш Толев за кундалини, виолетовата аура, посвещения и разкрития, и т.н.
Статии от областта на астрологията от Йоана Йорданова.
Информация за издадени книги и видео беседи за духовния живот и тяхното влияние върху здравето и съдбата.
Сайт на Гита Мерджанова за окултна астрология.
Критика на Ваклуш Толев и на автора на блога към посветените и Великите посветени.
Привърженик и последовател на Всемировия Учител Беинса Дуно. Притчи, молитви и беседи, информация за пътувания и добротворчество.
Откъси от книга, посветена на значението и ролята на информацията в развитието на Вселената.
Езотеричен център за личностно развитие и духовност.