Критика на Ваклуш Толев и на автора на блога към посветените и Великите посветени.
Привърженик и последовател на Всемировия Учител Беинса Дуно. Притчи, молитви и беседи, информация за пътувания и добротворчество.
Откъси от книга, посветена на значението и ролята на информацията в развитието на Вселената.
Езотеричен център за личностно развитие и духовност.
Поезия и статии за самопознание.
Библиотека "Беинса Дуно". Форум, видео, блогове, календар.
Статии и книги на Деян Раднев-Ширинан за самоусъвършенстване.
Курсове, консултации и лечение за всеки, който желае промяна към по-добър и щастлив живот.
Божидар Цендов представя системата Хюман дизайн.
Георги Желязков споделя преживяванията си отвъд границите на познатия свят и свои практики за личностно развитие.