АМТИ - Висше училище по изкуства. Обучава студенти в музикално-фолклорни и хореографски специалности.