Игра за деца на възраст от 7 до 13 години, прочели поне три книги на Роалд Дал, издадени на български език.
Новини, интервюта, представяне на детски книги. Инициативи, посветени на четенето от деца и родители.