Книги, статии, отзиви за написаното, проекти. Биографични книги за Алеко Константинов.
Литературен клуб "Щастливеца" е създаден в Пловдив от писателя Гавраил Панчев, с помощта на Сдружение за модерна култура, гр. София. Клубът е насочен към хора, обичащи литературата, на възраст от 18 до 35 години.
Книги и откъси с разнородно съдържание - от Смирненски през Коелю до Ванга и Дънов.
Страница на театъра с програма и информация за спектаклите.