Сдружение за балканска съвременна култура и най-вече музика.
Международен филмов фестивал за документални и рекламни филми в сферата на изкуствата.