Доклади от студентски конференции на Филологически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски".
Сайт на композитора, преподавател и декан на Факултета по изкуствата на ЮЗУ - Благоевград, проф. Румен Потеров. Съдържа негови изпълнения и авторска музика, както в аудио формат, така и на ноти.
Икони и стенописи. Видео материали на православна тема.