Блог на Руслан Трад с публицистични статии и изследвания за Близкия Изток и Северна Африка.
Изследвания, коментари, анализи, интервюта, документи в областта на политическите науки, международните отношения, ориенталистиката и медиите. Архив на сп. Изток-Запад.