Български писател, емигрант от 1970 г., гражданин на Бразилия, представя своите книги и презентации в България.
Статии и анализи върху проблемите на испано- и португалоезичните страни, на техния език и култура.