Студии, статии, предговори и заключения на монографични изследвания, библиографии и други материали и източници, свързани с периода на Българското възраждане.
Български книги от Възраждането, дигитализирани в Световната дигитална библиотека.
Материали по Българско възраждане, тестове по История, възможност сами да подготвяте тестове.