13 български литературни класици са представени чрез непознати и уникални материали от персоналните им литературни архиви.
Критически и публицистични статии върху българската литература. Библиография. Отзиви.
Информация за музея. Биография и откъси от творчеството на поета.