Българска книжарница във Виена.
Любителска група за изучаване и популяризиране на българските народни танци.
Български език като матерен език за учениците в начален етап на образование в австрийското училище.
Музикален круиз по Дунава с конкурси, концерти и семинари, а също туристическа програма и кино.
Българско културно-информационно радиопредаване във Виена, в което звучат българска музика и гласове.
Българската общност в Австрия - новини и репортажи от културните събития с българско участие.