Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура.
Книжарница за исторически, археологически и под. издания. Каталог към сайтове и материали по темата.
Проекти и публикации върху византийското наследство.