Български книги от Възраждането, дигитализирани в Световната дигитална библиотека.
Представя колекции, музейни обекти и храмове-гробници, както и постоянните експозиции: Археология, Възраждане, Нова история, Етнография и Най-нова история.
Биографични статии, документи, снимки и нови изследвания. Хайдути, чети, опълченци.
Биографични данни за видни личности от българската история с азбучен указател на имената.