Материали за богомилството, откъси от книга на Георги Василев.
Ежегодна награда, присъждана на интелектуалци с принос за развитието на гражданското общество в България.