Метачетенето е образователна игра-ускорител, основаваща се на сугестопедията и служеща като платформа за личностно и бизнес развитие.
Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.