Разследващ журналист. Издадени книги, книги в проект, из архивите на ДС.
Критически и публицистични статии върху българската литература. Библиография. Отзиви.