Клуб на българските студенти в Кьолн, Германия. Актуална информация за дейността на клуба - културни събития, срещи, изложби и др.
Представители на десетки университети от Европа и света представят своите образователни програми.
Културна програма, езикови курсове, библиотечна и информационна служба.
Сайт и списание за българска литература, издавано в Германия.