История на галерията, фондове и експозиции, каталог на художниците с излаганите в галерията творби.
Движение за запазване, реставриране и поддържане на архитектурните комплекси в Димитровград, както и за създаване на Открит музей на скулптурни паметници от епохата на социализма.