13 български литературни класици са представени чрез непознати и уникални материали от персоналните им литературни архиви.