Авторски песни по стихове на български поети: Александър Геров, Димчо Дебелянов, Добри Жотев, Любомир Левчев, Петър Анастасов, Стефка Факелова.
Представени са биографични данни, стихове, проза, писма, посвещения, документи, критика и информация за музея.