Идеята на flow е да се развие и отвори нови комуникационни връзки, като образува мрежа между хората на изкуството и науката и по този начин да сближи страните от Дунавския регион.
Музикален круиз по Дунава с конкурси, концерти и семинари, а също туристическа програма и кино.