Дигитално хранилище за публикуване на българско културно наследство.
Дигитално хранилище за публикуване на българско културно наследство в интернет.
Фондацията подпомага литературата и изкуствата в Пловдив и България.