13 български литературни класици са представени чрез непознати и уникални материали от персоналните им литературни архиви.
Поезия и прозa от Ботев, Елин Пелин, П. П. Славейков, З. Стоянов.