Инициатива на Национален музей "Земята и хората" в помощ на обучението по геология и минералогия по един забавен начин.
Минераложки музей. Колекции от минерали, геоложки кабинет, образователни програми. Панорамна разходка в музея.