Фондация за уреждане, обнародване и изследване на богатото наследство на Зографския манастир.
България в стари снимки и пощенски картички.